Logo

Keshet Atelier

Website: www.keshet-atelier.nl • Home
  Over Keshet Atelier
  Kontaktgegevens
  Routebeschrijving

 • Banieren
  Voorbeelden banieren
  Proclamaties
  Uw eigen banier

 • Vlaggen
  Voorbeelden vlaggen
  Betekenis van de kleuren
  Uw eigen vlag

 • Kanselkleden
  Voorbeelden kanselkleden
  Kleuren kerkelijk jaar
  Uw eigen kanselkleed

 • Onderwijs
  Bijbelse onderbouwing
  Betekenis van de kleuren
  Lezingen en workshops

 • Shop
  Vlaggen (shop)
  Banieren (shop)
  Kanselkleden (shop)
Gouden kroon met parels en paarse stenen

Over Keshet Atelier

Keshet Atelier is ontstaan in 2002 als een creatieve bediening, geroepen om bij te dragen aan het terugbrengen van creativiteit in de gemeente/kerk.

De naam 'Keshet Atelier' is afkomstig uit het Hebreeuws en betekent letterlijk 'boog'. In de Bijbel heeft het onder meer de betekenis van 'strijdboog', maar ook 'regenboog'. In het Hebreeuws zijn deze twee woorden identiek, er is geen apart woord voor 'regenboog'.

De regenboog is in de Bijbel het teken van hoop, die aan Noach werd gegeven als zichtbaar teken van het verbond dat God met hem sloot (Genesis 9:16,17). Genesis 9:16,17 (HSV)
Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.
Op gelijke wijze kunnen vlaggen en banieren de mensen wijzen op de hoop die we hebben in Jezus Christus, onze Messias.

Daarnaast verwijst het woord Keshet naar de (geestelijke) strijd in de hemelse gewesten (Efeze 6:12). Efeze 6:12 (HSV)
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten
Vlaggen en banieren hebben ook daarin hun plaats, zoals de vaandeldragers vroeger ook een zeer belangrijke positie in de strijd innamen. De generaals bepaalden de richting waarin moest worden opgetrokken en de vaandeldragers gaven dit door aan de strijders door middel van verschillende vlaggen. Daarom probeerde de vijand deze vaandeldragers als eerste uit te schakelen, zodat het leger stuurloos werd.

Door middel van lofprijs en aanbidding mogen we de overwinning proclameren, omdat Christus de wereld heeft overwonnen (Johannes 16:33b). Johannes 16:33b (HSV)
In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Vlaggen en banieren mogen een zichtbaar teken zijn van deze geestelijke waarheid.

We maken effen vlaggen in verschillende maten en kleuren voor gebruik tijdens de eredienst. Daarnaast maken we vlaggen met verschillende afbeeldingen. Tevens maken we banieren, kanselkleden en overige creaties voor gebruik in kerken en gemeenten.

Ons atelier is gevestigd in Zaandam (Zaanstad). Voor meer gegevens zie onze kontakt pagina.