Logo

Keshet Atelier

Website: www.keshet-atelier.nl • Home
  Over Keshet Atelier
  Kontaktgegevens
  Routebeschrijving

 • Banieren
  Voorbeelden banieren
  Proclamaties
  Uw eigen banier

 • Vlaggen
  Voorbeelden vlaggen
  Betekenis van de kleuren
  Uw eigen vlag

 • Kanselkleden
  Voorbeelden kanselkleden
  Kleuren kerkelijk jaar
  Uw eigen kanselkleed

 • Onderwijs
  Bijbelse onderbouwing
  Betekenis van de kleuren
  Lezingen en workshops

 • Shop
  Vlaggen (shop)
  Banieren (shop)
  Kanselkleden (shop)

Betekenis Kleuren

Hieronder proberen we een opsomming te geven over de betekenissen van verschillende kleuren. Hoewel we proberen een zo correct mogelijk overzicht te geven, dient men zich te realiseren dat deze kleuren voor verschillende personen een andere betekenis kunnen hebben. Voor het kleurgebruik van de juiste kleuren in bijvoorbeeld een eredienst kunt u zich het beste laten leiden door hoe kleuren in de Bijbel zijn gebruikt en hetgeen de Heilige Geest u ingeeft.


Rood lame Wit satijn Paars lame Blauw lame Groen lame Goud lame Zilver lame Geel satijn Koper lame Regenboog organza
Rode Lame

Stof: rode lamé

- Vergeving, reiniging van zonde
- Genezing (bevrijding)
- Bescherming
- Gods liefde, Jezus offer
- Vrede (met God - geestelijk)
- Majesteit, Jezus is Koning en hogepriester
- Gods beloften
- Overwinning, redding
- Vuur

Witte satijn

Stof: witte satijn

- Reiniging en heiliging
- Vergeving
- God als alwetende raadgever
- Vrede - overgave
- Brood (geestelijk en natuurlijk)
- Lichaam van Christus - de bruid

Paarse lame

Stof: paarse lamé

- Jezus offer (onze redding),
- Zijn lijden - offer
- Macht en autoriteit (koningschap)
- Priesterschap, dienstbaarheid

Blauwe lame

Stof: blauwe lamé

- Strijd in de hemelse gewesten
- De Heilige Geest, levend water
- Kracht (geestelijke)

Groene lame

Stof: groene lamé

- (Nieuw) leven
- Belofte
- Aanbidding (smaragd)
- Herstel - vernieuwing
- Hoop
- Lichamelijke en innerlijke genezing (bevrijding)
- Genade Hosanna
- Vruchtbaarheid)

Gouden lame

Stof: goudkleurige lamé

- Heiligheid
- Gods aanwezigheid/tegenwoordigheid
- Gods voorziening
- Loutering/zuivering
- Wijst op het komende/nieuwe Jeruzalem
- Voorbede - lofprijzing

Zilver lame

Stof: zilverkleurige lamé

- Gods voorziening (financieel)
- Loutering/zuivering
- Verlossing
- Onze gaven aan Hem
- Zijn gaven aan ons (talenten)

Gele satijn

Stof: gele satijn

- Vreugde/blijdschap
- Jezus als Licht der wereld (louter goedheid)
- Gods Woord
- In het licht brengen
- Roeping
- Kracht
- Wapen in geestelijke strijd
- Lofprijzing

Koper lame

Stof: koperkleurige lamé

- Kracht
- Schuldbelijdenis
- Verootmoediging
- Bekering
- Reiniging
- Vergeving

Regenboog organza

Stof: organza in regenboog kleuren

- Verbondsteken
- Gods trouw
- Gods zorg en beloften voor ons 
- In Gods nabijheid

Download PDF

Download PDF

Meer info

» Bijbelse onderbouwing gebruik vlaggen en banieren
» PDF Betekenis van kleuren (opent in nieuw venster)
» Stoffen voor vlaggen en banieren