Logo

Keshet Atelier

Website: www.keshet-atelier.nl • Home
  Over Keshet Atelier
  Kontaktgegevens
  Routebeschrijving

 • Banieren
  Voorbeelden banieren
  Proclamaties
  Uw eigen banier

 • Vlaggen
  Voorbeelden vlaggen
  Betekenis van de kleuren
  Uw eigen vlag

 • Kanselkleden
  Voorbeelden kanselkleden
  Kleuren kerkelijk jaar
  Uw eigen kanselkleed

 • Onderwijs
  Bijbelse onderbouwing
  Betekenis van de kleuren
  Lezingen en workshops

 • Shop
  Vlaggen (shop)
  Banieren (shop)
  Kanselkleden (shop)

Banieren

Banier Mighty God

Banier: Mighty God

In de Bijbel (met name in het Oude Testament) komen we vaandels (en/of banieren) veelvuldig tegen. Een heel praktisch voorbeeld vinden we in Numeri 2:1&2 "De HEER zei tegen Mozes en Aäron: Wanneer de Israëlieten hun tenten opslaan, moeten ze dat doen rond de ontmoetingstent, op enige afstand ervan, ieder bij zijn eigen vaandel en bij de herkenningstekens van zijn familie".

De vaandels uit de oudheid hadden verschillende vormen: vaak een gedecoreerde vlag, soms een bord of een ander object. Kenmerkend voor vaandels/banieren is de lange stok waarmee het vaandel (de afbeelding) hoog wordt gehouden zodat het van ver zichtbaar is.

In de Bijbelse tijden werden vaandels vaak door legers gebruikt. Het diende dan om een groep soldaten te identificeren of als verzamelpunt. Na het behalen van de overwinning plaatste men een vaandel als zichtbaar teken van de nieuw verworven authoriteit.

De vaandels en banieren die we tegenwoordig gebruiken in kerken en gemeenten zijn voornamelijk van stof en voorzien van afbeeldingen en (veelal korte) tekst. De banieren worden meestal opgehangen aan de wand en ontbreken de stokken.

Hoewel de uitvoering enigszins verschilt met die van de oudheid, zijn er veel parallelen tussen de vaandels en banieren uit de oudheid en de tegenwoordige banieren. Ook nu nog communiceren zij een duidelijke en herkenbare boodschap. Beeld (afbeelding) en tekst ondersteunen hierbij elkaar.

Meer over banieren

» Voorbeelden van banieren
» Proclamaties met banieren
» Bijbelse onderbouwing banieren
» Uw eigen banier (shop)